به بخش مقالات انجمن فیزیک خوش آمدید

شیوه ی آموزش فیزیک در دوره ی ابتدایی(شراره حداد -سمانه دیهیم )

سازماندهی محتوا
     سازماندهی محتوا تا پایان دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه به صورت تلفیقی است.2 در سازماندهی محتوا و آموزش باید موارد زیر مورد توجه قرار بگیرد:
-           پذیرش اصل همه جانبه بر اساس پذیرش رویکرد تلفیقی
2-         تلفیق نظر و عمل جهت پرورش مهارت های فرآیندی علمی
3-         آموختن روش و مسیر کسب علم ، آگاهی و توانایی
4-         پرورش انواع تفکر جهت نیل به خود یادگیری ژرف اندیشی و تعالی جویی
5-         ایجاد ارتباط بین آموزه های علمی و زندگی واقعی ( علم مفید سودمند-هدف دار و .....)
6-         مرتبط ساختن محتوای یادگبری با کاربردهای واقعی(یادگیری معنا دار)
7-         پرورش انسان های مسولیت پذیر ، متفکر و خلاق
یکی از ویژگی های بارز انسان کنجکاوی است که از دوران کودکی تا پایان عمر او را به دانستن و کشف حقایق و پرده برداری از حقایق سوق می دهد. دانش بشری در شاخه های مختلف و رشته های گوناگون که امروزه در دسترس ماست حاصل تلاش و کنجکاوی انسان های گذشته است.2 به کمک آموزش علوم است که کودکان روش های شناخت دنیای اطراف خود را بهبود می بخشند و روش های دستیابی و سازماندهی اطلاعات کاربرد و آزمایش کردن آنها را فرا می گیرند که باعث تقویت درک دنیای اطراف و اتخاذ تصمیمات هوشیارانه در حل مسایل زندگی آنها شده است و در نتیجه ضمن آشنایی با عقاید و اندیشه ها راه و روش یادگیری علوم را نیز می آموزند. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در راستای همسوسازی برنامه های درسی دوره ابتدایی با برنامه درس ملی رویکردهای زیر را در تولید برنامه های درسی جدید علوم تجربی مد نظر قرار داده است. کسب شایستگی سواد علمی فناورانه: به این معنا که بطور مجزا به کسب دانش ، مهارت و نگرش نپردازیم بلکه بطور یکپارچه و تواما به این امر بپردازیم یعنی دانش آموز آموخته هایش را در زندگی شخصی و موقعیت های واقعی تجربه کند و آنها را عملا به کار بگیرد و به آموخته هایش معتقد باشد.
زمینه محوری(تماتیک)
     برای اینکه شایستگی ایجاد شود و دانش آموز مفاهیم علمی را بیاموزد باید آموزش تم یا زمینه داشته باشد و زمینه آموزش باید برگرفته از واقعیات زندگی روزمره دانش آموزان باشد تا با موضوع احساس نزدیکی و آشنایی کنند و در عمل با موضوع درگیر شوند. در رویکرد زمینه محور یادگیری با شخصیت، روحیات و احساسات فراگیر ارتباط دارند.
یادگیری های مشترک توجه به مهارت های تفکر ( تفکر خلاق ، نقاد ، استدلالی ، حل مساله) آداب و مهارت های زندگی ، کار و فناوری به عنوان مباحث بین رشته ای: برای اینکه دانش آموز را به شایستگی برسانیم معلم مدرسه به عنوان مدیر یادگیری و یک تسهیل گر مرتبا موقعیت های یادگیری را برای فراگیران ایجاد نماید. و نقش الگویی معلم در درونی کردن ارزش ها برای فراگیران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.3 از آنجایی که تمام عرصه های زندگی محل یادگیری علوم است. نقش والدین در همراهی و همکاری با فراگیر و مدرسه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. که باید آن ها در جریان برنامه های درسی و آموزشی و نقش پشتیبانی که می توانند داشته باشند قرار گیرند و تاثیر آموزش بر یادگیری فرزندانشان را به مدرسه بازخورد دهند.
بررسی  درس آهن ربا در کتاب اول ابتدایی
     نگاه کلی به درس: در این درس دانش آموزان با انجام فعالیت های مختلف با آهن ربا و خواص و کاربرد های ساده ی آن آشنا می شوند و با به کار بردن مهارت های مشاهده ، جمع آوری اطلاعات و طبقه بندی ، خواص آهن ربا را تجربه کرده و می توانند موارد استفاده از آهن ربا را در زندگی روزمره نام ببرند.
پیش دانسته های دانش آموزان : با توجه به اینکه بیشتر مدارس از تخته مغناطیسی استفاده می شود مطالب و تصاویری را با آهن ربا روی تخته نصب می کنند. دانش آموزان با بعضی از موارد کاربرد آهن ربا آشنا هستند.
روش تدریس پیشنهادی: از دانش آموزان بخواهید هر کدام از آنها یک آهن ربا برای خودش داشته باشد تا در فعالیت های مربوط به این درس بتوانندتجربه هایی کسب کنند . مقداری گیره ی آهنی در اختیار دانش آموزان قرار دهید تا با آهن رباهای خود بازی کنند . وسایلی مانند مداد، تراش ، قیچی ، کاغذ ، سنگ ، گیره و..... روی میز بگذارید. از دانش آموزان بپرسید حدس می زنند آهن ربای آنها کدامیک از این وسایل را جذب می کنند . بعد اجازه بدهید دانش آموزان حدس خود را امتحان کنند. ار دانش آموزان بخواهید آهن رباهای خود را با هم مقایسه کنند . با این کار می فهمند که آهن رباها از شکل های مختلفی ساخته شده اند. از بچه بپرسید شما حدس می زنید آهن ربای کدامیک از دوستانشان قوی تر است؟ برای این منظور مقداری گیره ی آهنی در اختیار آنها قرار داده تا حدس خودشان را امتحان کنند. با انجام این آزمایش پی می برند که قدرت آهن ربا یکسان نیست .
4-چگونه ارزشیابی کنیم: با استفاده از آزمون های عملکردی می توانید توانایی دانش آموزان را شناسایی کنید برای مثال چند آهن ربا و تعدادی گیره در اختیار دانش آموزان قرار داده تا قوی ترین آهن ربا را شناسایی کنند.
بررسی  درس آهن ربا در زندگی کتاب علوم چهارم ابتدایی
درس در یک نگاه : درس با یک کاربرد مهم آهن ربا در زندگی یعنی بازیافت شروع شده است و دانش آموزان با بازدید از کارخانه بازیافت به اهمیت کاربرد این وسیله پی می برند و می بینند آهن ربا بعضی از فلزات را جذب نمی کند. پس به آزمایش می پردازند تا ببینند چه وسایلی را جذب می کند. به قطب های آهن ربا توجه شده است و در ادامه دانش آموز به ساخت آهن ربا می سازد و با آزمایشی که انجام می دهد قطب های آهن ربایی را که ساخته است را نامگذاری می کند و در ادامه به عنوان یک شهروند خود را در بازیافت زباله مشخص می کند. با ساخت آهن ربای الکتریکی به رابطه ی بین مغناطیس و الکتریسیته پی می برد.
اهداف پیامد محور و سطوح عملکرد :
سطح 1-فهرستی محدودانه از وسایل فلزی که جذب آهنربا می شوند آماده می کند و می تواند با کمک قطب نمای دست ساز خود جهت های جغرافیایی کلاس را تعیین کند راه های محدودی را برای بازیافت پیشنهاد کند.
سطح 2-فهرست متنوعی از وسایل فلزی که جذب آهنربا می شوند را آماده می کند و می تواند با کمک قطب نما جهت های جغرافیایی را تعیین کند و راه های متعددی را برای بازیافت پیشنهاد می کند.
سطح 3-فهرست متنوعی از وسایل فلزی که جذب آهنربا می شوند تهیه کند و با کمک قطب نما جهت های جغرافیایی را تعیین کند و راه های خلاقانه را برای بازیافت پیشنهاد دهد.
هدف: دانش آموزان درک کنند که خاصیت آهنربایی در همه جای آن یکسان نیست
وسایل: آهنربای تیغه ای یا نعلی- میخ های کوچک یا برداره ی آهن
پیش دانسته: جسم های فلزی آهنی جذب آهنربا می شوند. قبل از انجام فعالیت از آنها بخواهید پیش بینی کنند که خاصیت آهنربایی در کدام قسمت از آهنربا بیشتر است. سپس به آنها بگویید برای پی بردن به درستی پیش بینی خود به آنها بگویید یک آهن ربا را درون ظرفی پر از میخ های کوچک یا براده های آن فرد ببرند و سپس بیرون بیاورند و مشاهدات خود را گزارش کنند. آنها مشاهده می کنند که ربایش و تراکم براده های آهن در دو ناحیه آهنربا بیشتر از جاهای دیگر است. از آنها بپرسید کدام قسمت آهنربا براده ی بیشتری را جذب کرده است. منتظر پاسخ باشید کدام قسمت براده ی کمتری جذب کرده است. سپس دانش آموزان باید چنین نتیجه گیری کنند که خاصیت آهنربایی در نقاط مختلف آهنربا متفاوت است و این خاصیت در دو سر آهنربا بیشتر است. به ناحه هایی از آهنربا که براده ی بیشتری را جذب می کند و خاصیت آهنربایی در آن نواحی بیشتر است قطب های آهنربا می گویند.
نتيجه گيري
از مباحث گفته شده نتیجه می گیریم با به کار بردن موارد زیر می توان نقش بسزایی در یادگیری علوم تجربی به دانش آموزان دوره ی ابتدایی را ایفا کرد:
   1-استفاده از پیش دانسته های تجربی دانش آموز جهت برانگیخته شدن حس یادگیری
2-استفاده از حس کنجکاوی آنها
3-طرح سوالات برای درگیر شدن ذهن و تفکر
4-انجام آزمایش های ساده که خود دانش آموز بتواند نتیجه گیری کند.
5-استفاده از عکس و فیلم های آموزسی جهت یادگیری بهتر


"

پیوندها

لینک های مفید وب


Designed By: shabakeye IT

طراحی و پیاده سازی توسط طرای سایت پردازش پیشرو

کلیه ی حقوق این سایت متعلق به انجمن معلمان فیزیک فارس می باشد،هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت با ذکر منبع امکان پذیر می باشد

سال 99 سال رشد اقتصادی در ایران اسلامی